Our Father as Gailege (in Irish)

The text of the Irish-language "Our Father" - including a PowerPoint template.   

This page is part of the Prayer Pages series.


Downloadable files:


Full text:

Ár n-Athair atá ar neamh,
Go naofar d'ainim,
Go dtagfadh do ríocht,
Go ndéantar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu,
agus maith dúinn ár bhfiacha
mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin
Ach ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc
Amen.

Share this Post

URL:

HTML link code:

BB (forum) link code:

Subscribe to LiturgyTools.net


No comments:

Post a Comment

Thanks for commenting. All comments on this website are moderated, so there will be a delay until yours is shown. Deo gratias.